top of page
VýstřižekNKL1.JPG

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Psychoterapeutické centrum Nákel poskytuje zejména krizovou ambulantní péči pro děti
a mladistvé od 12 do 26 let. Ta zahrnuje krátkodobou pomoc (v počtu 1 – 3 setkání). Jejím
cílem je rychlá orientace a porozumění problému a návazné intervence provedené tak,
abyste nezůstávali dlouho v nevědomosti a nejistotě.
Naší prioritou je zajistit dostatečnou a včasnou kapacitu služeb těm, kdo se ocitají v krizi.
Proto jsme schopni poskytovat dlouhodobější služby pouze omezenému počtu klientů. Tato
limitace nás mrzí, ale bez ní bychom nebyli schopni zajistit dostupnost krizových služeb.

 

 SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 

 

Máme zajištěny smluvní vztahy s pojišťovnami VZP (111) a ZPMV (211). V případě, že
jste klientem pojišťovny, se kterou nemáme smluvní vztah, první konzultaci Vám poskytneme
v rámci našeho zařízení bezplatně. Další služby pak za přímou platbu.

 

Terapeutický tým centra Nákel

bottom of page