top of page
VýstřižekNKL1.JPG
EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné.png

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost plus MPSV - Včasná a komplexní pomoc dětem a adolescentům je spolufinancován Evropskou unií.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Psychoterapeutické centrum Nákel poskytuje zejména krizovou ambulantní péči pro děti
a mladistvé od 12 do 26 let. Ta zahrnuje krátkodobou pomoc (v počtu 1 – 3 setkání). Jejím
cílem je rychlá orientace a porozumění problému a návazné intervence provedené tak,
abyste nezůstávali dlouho v nevědomosti a nejistotě.
Naší prioritou je zajistit dostatečnou a včasnou kapacitu služeb těm, kdo se ocitají v krizi.
Proto jsme schopni poskytovat dlouhodobější služby pouze omezenému počtu klientů. Tato
limitace nás mrzí, ale bez ní bychom nebyli schopni zajistit dostupnost krizových služeb.

 

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

Máme zajištěny smluvní vztahy s pojišťovnami VZP (111), ZPMV (211), OZP (207), ZPŠ (209), VOZP (201) a ČPZP (205).


 

Terapeutický tým centra Nákel

Kotva 1

KONTAKTY NA AKUTNÍ POMOC


V případě potřeby neodkladné pomoci se můžete obrátit na následující služby:
 

Linka bezpečí (zdarma pro děti do 26 let), tel.: 116 111, rodičovská linka tel.: 606 021 021
 

Pražská linka důvěry (telefonická krizová pomoc): tel.: 222 580 697
 

Centrum krizové intervence PNB (dospělí), Ústavní 91, Praha 8, tel: 284 016 666 nebo 284 016 110, email: cki@plbohnice.cz
 

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol (děti), V Úvalu 84, Praha 5, tel.: 224 433 400, email: psychiatrie@fnmotol.cz
 

Krizové centrum RIAPS (dospělí), Chelčického 39, Praha 3, tel: 222 586 768 (8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.), email: riaps@csspraha.cz

 

Tísňové volání zdravotnické záchranné služby 155

Recepce centra Nákel je k dispozici ve všední dny od 8:00 - 13:00 hodin na tel. čísle 731 655 384. 

Pokud se k nám v tuto dobu nedovoláte (děkujeme za trpělivost, věnujeme se klientům), ozveme se Vám v nejbližší možné době zpět.

Můžete také zvolit elektronickou formu komunikace a napsat nám email: recepce@nakel.cz 

bottom of page